Verandermanagement

Oude koeien uit de sloot, zijn ook koeien

Oftewel, ‘gedoe komt er toch’ (‘Joop Swieringa en Jacqueline Jansen’). Dan kan het maar beter op tafel komen. Bij een verandertraject is het van essentieel belang dat de communicatie open en helder is. Er kan geen sprake zijn van interpretatieverschillen van de urgentie van de verandering tot aan het doel van de verandering. Een goed begin is het halve werk!
Ik geloof dat je het gewenste gedrag en denken van medewerkers kan beïnvloeden door samen duidelijk te bepalen wat nieuwe of veranderde taken en verantwoordelijkheden zijn van medewerkers en welk resultaat je daarmee verwacht. Van daaruit kunnen medewerkers gecoacht worden op nieuwe vaardigheden of ingezet worden op plekken waar hun vaardigheden het best tot hun recht komen. Verandermanagement kan niet bestaan zonder een coachend leidinggevende stijl.

Draagvlak creëren door open en duidelijke communicatie.

Geen cultuurverandering, wel gedrag en denken beïnvloeden door taakgericht en coachend sturen.

Ik zal als verandermanager allereerst met u doornemen wat en waarom er iets veranderd moet worden. Van daaruit zullen we een planning maken waarbij communicatie met medewerkers en het creëren van een draagvlak een belangrijk onderdeel vormt. Het traject zal ik deels inrichten vanuit mijn projectmanagement achtergrond.
Ik vind het leuk om met weerstanden om te gaan en weet daar mijn weg goed in te vinden. Mijn heldere en eerlijke communicatie helpen mij hierbij evenals dat ik mij goed kan inleven in de weerstanden en onzekerheden die mensen kunnen hebben. Dit maakt mij tot een eerlijke gesprekspartner die wel het beoogde resultaat waarmaakt.
Kernwoorden bij verandermanagement van WelZoAbels:

  • Doorvragen en analyseren
  • Eerlijke en duidelijke communicatie
  • Coachende stijl
  • Taakgericht en resultaat gedreven
  • Zorgvuldige overdracht