‘Caroline heeft de afgelopen jaren in onze organisatie een aantal keren als interim teamleider en projectleider gefunctioneerd. Ik heb Caroline leren kennen als resultaat gericht maar zeker ook met oog voor de menselijke kant. Als projectleider is Caroline ambitieus. Ze heeft visie en ze weet mensen daarin mee te nemen. Ze ziet kansen voor de interne organisatie en ook zeker daarbuiten. Caroline maakt scherpe analyses en van daaruit kan ze lijnen uitzetten. Ze neemt daarbij haar opdrachtgevers goed mee. Ze maakt vage doelstellingen concreet en weet deze zo uit te werken dat ze haalbaar worden. Caroline weet snel en adequaat te handelen op vragen vanuit de opdrachtgever.
Als interim teamleider weet Caroline structuur neer te zetten. Vanuit de structuur weet ze medewerkers te motiveren en stimuleren tot professionaliteit. Ze is in staat om conflictsituaties of wrijvingen binnen teams goed op te lossen en zorgt er voor dat medewerkers in een team werken aan een gezamenlijk doel.
Overall heeft Caroline een terriër-mentaliteit zonder daarbij door te draven of door te drammen.
Belangrijk daarbij is ook haar geweldige gevoel voor humor en haar relativeringsvermogen.’(Sectormanager Ambulante Jeugdhulpverlening in het Midden van het Land)

‘Als sectormanager had ik eerst moeite met het feit dat Caroline bij mijn afdeling werd gezet om te kijken waar zaken efficiënter konden. Ik vond haar in eerste instantie erg dwingend. Uiteindelijk hebben we een goede samenwerking gehad en heb ik dank zij Caroline nieuwe inzichten verkregen in hoe de zaken binnen mijn sector anders zouden kunnen.’(Sectormanager Jeugdhulpverlening in het Midden in het land)

‘Caroline heeft bij ons verschillende projecten gedaan. Wij zijn altijd weer verrast door het schijnbare gemak waarmee zij een projectplan presenteert en implementeert. Caroline weet elke keer weer beweging te creeren in de organisatie. Zij doet dit op een prettige manier en mensen waarderen haar als mens en als professional.’
(organisatie voor jeugdhulpverlening in het Zuiden van het land)

‘In 2009 was ik als adviseur betrokken bij een instelling binnen de verstandelijk gehandicaptensector. Hier speelde op dat moment een complex en hardnekkig organisatorisch probleem binnen enkele woningen waar cliënten verbleven met heel complexe en onvoorspelbare zorgvragen (SGEVG). De organisatie zocht iemand die voor een permanente verandering kon zorgen. Die verandering is er gekomen, daar heeft Caroline voor gezorgd. Wat me opviel in de wijze waarop Caroline haar werk oppakt is dat ze ondanks het ontbreken van eenduidig beleid binnen deze organisatie, een helder en werkbaar traject wist uit te zetten, de medewerkers wist mee te krijgen en in staat bleef om de juiste dingen op de juiste manier op het juiste moment te blijven doen.’(Directeur bij een Instelling voor Verstandelijk Gehandicapten in het Zuiden van het Land)