Interim management

Heilige huisjes kunnen omver gegooid worden, maar vaak is het fundament van het huis goed.

Interim-management kan een goede invulling zijn. U zit als opdrachtgever niet vast aan een arbeidscontract en u maakt heldere afspraken omtrent prijs en resultaat. Interim-management is naast het invullen van een tijdelijke vacature, een goede manier om een team in een korte periode op een hoger (of ander) niveau te tillen.
Ik geloof dat de kracht van een interim-manager vooral ligt gelegen in het feit dat de manager tijdelijk onderdeel is van de organisatie, cultuur en geschiedenis en daarmee minder afhankelijk is van de interne relaties en verhoudingen. Een onafhankelijkere rol die taakgericht sturen soms wat makkelijker maakt en vastgezette structuren wat eerder los kan weken.

Kleine veranderingen, groot effect.

Flexibele invulling en vernieuwing!

Als interim manager ben ik goed in de korte trajecten (6 weken tot 3 maanden) als mede in de middellange trajecten (6-9 maanden) waarbij tevens een verander- of verbetertraject gewenst is. Hierbij maak ik met u goede afspraken over de planning en de gewenste resultaten. Verander- en verbetertrajecten pak ik projectmatig aan met als achtergrond mijn prince2 projectmanagement ervaring, aangevuld met mijn kennis van psychologie en verandermanagement. Mijn visie als interim manager is ‘kleine veranderingen, groot effect’. Echter wanneer drastisch ingrijpen noodzakelijk blijkt, zal ik deze niet uit de weg gaan.
Kernwoorden:

  • Mensgericht
  • Competentiegericht (team en individueel)
  • Resultaat gedreven
  • Duidelijke communicatie
  • Zorgvuldige overdracht