Klanten en ervaringen

Hieronder noem ik een aantal sectoren waar ik verschillende rollen heb vervuld.

  • Kinderopvang en voorschoolse educatie; regiomanager, vestigingsmanager, transitiemanager en interimmanager
  • Jeugdhulpverlening; residentieel, ambulante hulpverlening, onderwijsopvangvoorzieningen (vo en mbo).
  • Bureau Jeugdzorg; Workshops en advies.
  • Instelling voor Verstandelijk Gehandicapten; Wonen SGEVG.
  • Onderwijs; Speciaal Onderwijs.
  • Centrum Indicatiestelling Zorg; AWBZ, V&V, LVG, GGZ.
  • Arbodienst; start-up en verzuimadvies
  • Telecom;projectmanager & proces optimalisatie
  • Fysiotherapie; Sport, revalidatie, psychogeriatrie en algemeen fysiotherapie.
  • Ontwikkelingssamenwerking; portfolio manager,¬†projectmanager, selecteur (werving & selectie) en fysiotherapeut